Aktivizm Akademisi

Sivil Toplum Araştırmaları Derneği olarak gençlerin yerellerinde örgütlenmeleri ve yerellerindeki politikalara etki etme süreçlerinin güçlendirilmesini amaçladığımız AKTİVİZM AKADEMİSİ Projemiz, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından finanse edilmektedir. 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlayan projemiz, gençlerin dijital ortamda örgütlenerek politikalara etki etme süreçlerine dahil olmalarını sağlayacak ve karar alıcıları etkilemede kullanacakları yöntem ve araçlar konusunda bilgilenmelerini sağlayacak eğitimlerden oluşacaktır. Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden katılacak gençlerin ve ilgili aktörlerin genç haklarının korunması, güvence altına alınması ve sahiplenilmesi ile ilgili farkındalıklarını geliştirmeyi hedeflediğimiz Aktivizm Akademisi projemiz ile 100 gence ulaşmayı hedefliyoruz. 

14

Aktivist

16

Eğitim

1

Kit

0

Katılımcı

0

Şehir

10

Yerelde Atölye