Vizyon/Misyon/ İlkeler

VİZYON:

 • Sivil toplumdaki yerel aktörlerin hak temelli çalışmalarda aktif rol aldığı, kapsayıcılık ve şeffaflık temelinde politikalar ürettiği bir toplum modeline ulaşmak  

MİSYON:

 • Sivil toplum alanında hak temelli her türlü alanda akademik araştırmalar yürütmek ve bu araştırmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak
 • Yaygın eğitim metotlarını benimsemek ve yaygınlaştırmak
 • Kamu kurum ve kuruluşları, özel kurumlar ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde insan haklarını savunmak ve yaygınlaştırmak 
 • Sivil toplum çalışmalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yapmak
 • Toplumun dezavantajlı gruplarını özellikle de gençleri yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirmek için hak temelli çalışmalar yapmak
 • Hak temelli alanlarda savunuculuk ve izleme faaliyeti yürüterek yeni politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Hak temelli yaklaşım çerçevesinde yerelde ve ulusalda bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yürütmek

İLKELER:

 • Bütüncül bakış açısına sahip
 • Ayrım gözetmeyen; farklılıkları dahil eden ve bunu çalışmalarına yansıtan
 • Katılımcı
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı
 • Canlı ve cansız tüm varlıklarla bütün olan, herkes için yaşanabilir bir çevreyi savunan