DUYURU: 1. Genel Kurul Çağrısı

Derneğimiz ilk olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 07/08/2020 günü saat 13.00’da dernek yerleşim yerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 14/08/2020 günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 18/07/2020 tarihli ve 2020/10 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

1.      Yoklama ve açılış,

2.      Divan heyeti seçimi,

3.      Dernek zorunlu organlarının seçimi,

4.      Dilek, temenniler ve kapanış.