“Savunuculuk Okulu” Projemiz Kabul Edildi

 “Savunuculuk Okulu” Projemiz European Youth Foundation (Avrupa Gençlik Vakfı) tarafından kabul edildi. Fon kapsamında gençlik örgütlerinin “Dijital Savunuculuk” konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi için 3 Ay boyunca teorik ve pratik eğitimler
düzenlenecek, eğitim süreci sonunda 3 gençlik örgütüne savunuculuk fikirlerini uygulamaları için mentorluk ve hibe desteği sağlanacaktır.