Gönüllü Hakları

TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMASI: ANKARA ÖRNEĞİ

Sivil Toplum Araştırmaları Derneği ve Rönesans Enstitüsü Derneği iş birliği ile Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)’nin STÖ-Akademi İş birliği Destek Programı çerçevesinde fonlanan Türkiye’de Gönüllülük Araştırması