Derneğimiz farklı sivil toplum kuruluşlarında çalışan profesyonel ve gönüllülerin bir araya gelerek oluşturdukları, yerel sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirmeyi ve Türkiye’deki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan bir dernektir.

STAD-Logo-1-yatay-halkasız
NEET GENÇLER ARAŞTIRMASI: NEET Gençlerin İnsan Onuruna Yaraşır Yaşam Sürme Hakkına Erişimi

https://drive.google.com/drive/folders/1zRyncP7C8BMtvqbkkO7Jbd3SOjWND_Eq?usp=sharing

Savunuculuk Okulu Başvuruları Başladı

Avrupa Konseyi European Youth Foundation destekleriyle hayata geçirilen Savunuculuk Okulu, gençlerin dijital savunuculuk araçlarına hakim olarak politikalara yapım süreçlerine dahil olmaları, karar alıcıları etkilemeleri ve… Read More »Savunuculuk Okulu Başvuruları Başladı

(YE21/02) PEACE: Online Gençlik Değişimi Başvuruları Başladı

İtalya Ulusal Ajansı Tarafından Kabul Edilen, ortağı olduğumuz “P.E.A.C.E. Promoting European Awareness to Contrast Extremism” Projesinin 3. hareketliliği olan gençlik değişimi için başvurular başladı. Proje… Read More »(YE21/02) PEACE: Online Gençlik Değişimi Başvuruları Başladı

(YE21/01) HURRİCANE: Online Gençlik Değişimi Başvuruları Başladı

İtalya Ulusal Ajansı Tarafından Kabul Edilen, ortağı olduğumuz “HURRICANE- HUman Rights’ awareness Raising by Improving Creative Actions and Non-formal Education” Projesinin 3. hareketliliği olan gençlik… Read More »(YE21/01) HURRİCANE: Online Gençlik Değişimi Başvuruları Başladı

“Savunuculuk Okulu” Projemiz Kabul Edildi

 “Savunuculuk Okulu” Projemiz European Youth Foundation (Avrupa Gençlik Vakfı) tarafından kabul edildi. Fon kapsamında gençlik örgütlerinin “Dijital Savunuculuk” konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi için 3 Ay boyunca… Read More »“Savunuculuk Okulu” Projemiz Kabul Edildi

Aktivizm Akademisi Başvuruları Başladı

Sivil Toplum Araştırmaları Derneği farklı sivil toplum kuruluşlarında çalışan profesyonel ve gönüllülerin bir araya gelerek kurdukları, yerel sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan… Read More »Aktivizm Akademisi Başvuruları Başladı

Yaşayan Kitaplar 4: Kadın Dayanışma Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı

Sivil Toplum Araştırmaları Derneği olarak başlattığımız “Yaşayan Kitaplar” serimiz dördüncü kitapla devam ediyor! Kadın Danışma Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Ege Hazal Yıldız, 13.05.2021 tarihinde sorularımızı… Read More »Yaşayan Kitaplar 4: Kadın Dayanışma Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı

Sivil Hareket 2021 ve Ötesi Dijital Forumu’ndayız

Sivil Hareket 2021 ve Ötesi Dijital Forumu’ndayız. Forumda 3 gün boyunca bir çok ülkeden uzmanlarla bir araya gelerek verimli bir süreç geçirdik. Edindiğimiz bilgiler ile… Read More »Sivil Hareket 2021 ve Ötesi Dijital Forumu’ndayız

Gelin beraber yapalım!

Tüm bu çalışmalarımız için dernekler, vakıflar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri yapmakta ve özellikle gençlerin katılımını artırmayı amaçlamaktayız.