Türkiye’de Gönüllük Araştırması: Ankara Örneği

Sivil Toplum Araştırmaları Derneği ve Rönesans Enstitüsü Derneği iş birliği ile Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM)’nin STÖ-Akademi İş birliği Destek Programı çerçevesinde fonlanan Türkiye’de Gönüllülük Araştırması: Ankara Örneği çalışmasını, Ankara’da hak temelli alanda çalışan STÖ’lerin çalışanları, gönüllüleri, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü çalışmalara daha önce hiç katılmamış gençlerle anketler ve yüz yüze derinlemesine görüşmeler yaparak gerçekleştirdik. Proje sonunda “Türkiye’de Gönüllülüğe Yaklaşımın İncelenmesi: Ankara Örneği” ön raporunu yayınladık.

45

Görüşme

50

Saat Ses Kaydı

160

Anket

1

Rapor