Biz Kimiz

BİZ KİMİZ? 

Sivil Toplum Araştırmaları Derneği farklı sivil toplum kuruluşlarında çalışan profesyonel ve gönüllülerin bir araya gelerek oluşturdukları, yerel sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirmeyi ve Türkiye’deki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan bir dernektir. 

HANGİ ALANDA, NASIL VE KİMLERLE ÇALIŞIRIZ? 

Yereldeki sivil toplum kuruluşları ile hak temelli kapasite geliştirme çalışmaları yürütmekteyiz. Aynı zamanda gençlik çalışanları ile insan hakları ve gençlik çalışmaları alanında yeni metotların geliştirilmesi, sosyal ağların oluşturulması, kolaylaştırıcı ve eğitmenlerin yetiştirilmesi için çalışmaya devam etmekteyiz. Ulusalda ise farklı tematik alanlarda sivil toplum kuruluşlarına yaygın eğitim metotları ile eğitimler vererek, sivil toplum alanında her türlü konuda araştırma yapıp yayınlar çıkararak sivil toplumun geliştirilmesi ve güçlenmesi için çalışmaktayız. Tüm bu çalışmalarımız için dernekler, vakıflar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri yapmakta ve özellikle gençlerin katılımını artırmayı amaçlamaktayız.